golda

Oferta

ROBOTY ZIEMNE

 • niwelacje terenu
 • korytowanie
 • skarpowanie
 • wykopy fundamentowe
 • wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane
 • wykopy wąskoprzestrzenne pod instalacje
 • wykopy pod ogrodzenia
 • melioracje
 • roboty drogowe
 • usuwanie drzew, karczowanie terenu
 • najem maszyn wraz z operatorem

TRANSPORT

 • transport materiałów sypkich (piasek, pospółka, ziemia)
 • transport kruszyw
 • rozładunek - załadunek palet
 • wywóz gruzu, ziemi
 • najem maszyn wraz z operatorem

SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW SYPKICH

 • piasek
 • zasypka do fundamentów i równania terenu
 • ziemia
 • kruszywa

ODŚNIEŻANIE

 • odśnieżanie terenów z załadunkiem i wywozem śniegu